කෙසෙල් වගාවට කෘෂිකාර්මික උපදෙස්

ආහාරයට ගනු ලබන වර්ග

උද්භිද විද්‍යාත්මක නම:-         මියුසා ඇකියුමිනාටා

                                                       මියුසා බැල්බිසියානා

වියුසාසේ කුලයට අයත් කෙසෙල් ලංකාවේ ජනප්‍රිය පළතුරකි. එමෙන්ම එලවළුවක් වශයෙන් භාවිතා කරන ප්‍රභේධද ඇත. කෙසෙල් වල විශේෂත්වයක් ව‍න්නේ ඕනෑම කාල සීමාවක අස්වනු හට ගැනීමයි. දැනට දේශීය අවශ්‍යතාවයට අමතරව ටින්වල ඇසිරූ පළතුරක් ලෙස විදේශීය වෙළඳපලට සකස් කිරීමද සිදුවේ. කෙසෙල් වල අත්‍යාවශ්‍ය ඇමයිනෝ අම්ල තුනක් අඩංගුය.

පස සහ දේශගුණය :-

මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 1500 දක්වා වු සියළුම වියලි කලාපීය හා තෙත් කලාපීය ප්‍රදේශ වල සාර්ථකව කෙසෙල් වගාකල හැක. මි.මි. 1250 – 1900 දක්වා පැතිරුණු වර්ෂාපතනයක් පවතින සෙ.ග්‍රේ. අංශක 25 – 30 අතර උෂ්ණත්වයක් තිබීම වඩාත් සුදුසුය. උෂ්ණත්වය අඩුවීමේදී මොරෙයියන් ඇති වීම, පත්‍ර වර්ධනය හා මල් ඇති වීම අඩුවේ. එමෙන්ම අධික සුළඟ ඇති ප්‍රදේශ වල වගාව ආරක්ෂා කිරීමට ප්‍රතිකර්ම කල යුතුය.

පස මී‍ටර් 1 ½ ක් ගැඹුරු මනා ජලවහනයක් තිබෙන පසක් විය යුතුය. එමෙන්ම එහි තෙතමනය රඳා ගැනීමේ හැකියාවද සතුටුදායක විය යුතුය. සාරවත් ලොම් පසක් සහිත ඉඩම් ඉතාමත් යෝග්‍ය වේ. පසේ PH 7 ආසන්නව තිබීම වඩා සුදුසුය.

ප්‍රභේද :-

                             රෝපන ද්‍රව්‍ය :-

සිටුවීම සඳහා ගනු ලබන මොරෙයියන් ආකාර තුනකට කෙසෙල් පඳුරක ඇතිවිය හැක.

කඩුපත් මොරෙයියන් :-

මව් ගසක අලයේ වඩා ගැඹුරින් ඇති අංකුර වලින් මෙම මොරෙයියන් හටගනී.  මෙහි අලය ප්‍රමාණයෙන් විශාලය. මේ නිසා වර්ධන දිරිය වැඩිය. කුඩා කල පත්‍ර සිහින්ය. විශාල කැනක් හට ගනී.

දිය මොරෙයියන් :-

මව් ගසේ පස මට්ටම‍ට ආසන්නයේ පිහිටි අංකුර වලින් හට ගනී‍. කඳ සිහින්ය , දුර්වලය, පත්‍ර පළල්ය, සිටුවීමට සුදුසු නැත.

කන්‍යා මොරෙයියන් :-

පත්‍ර පළල්ය.  ක‍ඳේ එකම ස්ථානයකින් පත්‍ර හටගනී. වර්ධනය වේගවත්ය. අල කැබලි තවාන් කිරීමේදී වැඩිපුරම හට ගන්නේ මෙම මොරෙයියන්ය. විශාල කැනක් හට ගනී .

මෙම මොරෙයියන් සිටුවිමට වඩාත් යෝග්‍ය වන්නේ කඩුපත් මොරෙයියන්ය. මෙම මොරෙයියන් නැති අවස්ථාවේ කන්‍යා මොරෙයියන් සිටුවිය හැක. නමුත් දියපත් මොරෙයියන් සිටුවීම සඳහා සුදුසු නැත. සිටුවීමට ගන්නා මොරෙයියෙක් සෙ.මී. 75 පමණ උස විය යුතුය. මේ අවස්ථාවට පත් වීමට මාස 3-4 පමණ ගතවේ‍.

අල කැබලි වලින් පැල ලබා ගැනිම :-

විශාල වශයෙන් කෙසෙල් පැල අවශ්‍ය අවස්ථාවක අල කැබලි මගින් පැල ලබා ගත හැක. මේ සඳහා මාස 5 – 7 වයස කෙසෙල් පැල තෝරාගෙන පොළොව මට්ටමේ සිට සෙ.මී. 15 පමණ ඉහළින් කඳ කපා දමන්න. සති 3 පමණ පසු අලය ගලවාගෙන පිටපොත්ත හැකි පමණ ඉවත් කර සුද්ද කර  ගත යුතුය.

ඉන්පසු ක්‍රියාකාරි අංකුරයක් ඇතුලත් වන අන්දමට මෙම අලයේ කැබලි 6 – 8 ට කපා ගත යුතුය.  එක් කැබැල්ලක බර ග්‍රෑම් 500 වඩා අඩු නොවිය යුතුය. දිලීර වර්ධනය සඳහා කපා ගත් අල කැබලි කැප්ටාන් හෝ තිරාන් වැනි දිලීර නාශකයක ගිල්වා තබා දින 2 -3 පමණ සෙවන ස්ථානයක තබා තවාන් කිරීමට ගත හැක. පේලි අතර සෙ.මී. 60 ද සෙ.මී.30 පළල හා ගැඹුර ඇති කානු කපා කාබනික පොහොර යොදා කානු දිගේ සෙ.මී 60 පරතරයට පැල තවාන් කල යුතුය.

පැල වල පත්‍ර 2 – 3 වැඩි ඇති විට යුරියා ග්‍රෑම් 30 හා සීනි ග්‍රෑම් 30 ජලය ලී‍. 4 -5 දියකර පැල වලට ඉසින්න. මෙම මිශ්‍රණය පැල 100 කට පමණ සෑහේ.  මාස 4දි පමණ සිටුවීමට සුදුසු පැළ ලබා ගත හැක. නමුත් ඇම්බන්, ආනමාළු, හා බිං කෙසෙ‍ල් වල මෙලෙස පැළ ලබා ගැනිමට මාස 6ක් පමණ ගත වේ. අල කැබලි තවාන් දැමීමෙන් ලැබෙන පැල වලින් 50% පමණ දිය මොරෙයියන් ලැබේ.

මොරෙයියන් තේරීම හා ප්‍රතිකාරය :-

නිරෝගි පැල තෝරා ගත යුතුය. මෙම පැල වල අලය මුල් හා අල ගුල්ලා ගේ හානිය ගොදුරු වූ ස්ථාන කපා දමා පිරිසිදු කල යුතුය. පත්‍ර වලින් අඩක් කපා දැමිය යුතුය. වට පණුවන්ගෙන් හා ගුල්ලන්ගෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට ගොම හා අළු මිශ්‍ර කර උකු ද්‍රාවණයක් සාදා එම ද්‍රාවණය ගැලුමකට ෆියුරඩාන් ග්‍රෑම් 6 – 10 පමණ මිශ්‍ර කර මොරෙයියන් විනාඩි 5 – 10 පමණ ගිල්වා තබා සෙවන ඇති තැනක සතියක් පමණ තැබිය යුතුය‍. පසෙන් ඇති විය හැකි දිලීර වලින් ආරක්ෂා වීම සඳහා ඉහත ද්‍රාවණයට තිරාම් හෝ කැප්ටාන් ගැලුමකට ග්‍රෑම් 10 මිශ්‍ර කිරීම සුදුසුය‍.

ක්ෂේත්‍රය සකස් කිරිම :-

අවශ්‍ය පරිදි පාංශු සංරක්ෂණ ක්‍රම යොදා ඉන්පසු අඩි  2 × 2 × 2 ප්‍රමාණයේ වලවල් කපා ගත යුතුය. මෙම වලවල් පැල සිටුවීමට සති 2 ක් පමණ පෙර මතු පිට පස් සහ කාබනික පොහොර සම ප්‍රමාණයෙන් ගෙන වලවල් පුරවා තැබිය යුතුය. තෙත් කලාපයේ නම් වලකට ඩොලමයිට් ග්‍රෑම් 600 බැගින් යොදා මිශ්‍ර කර ගැනීම වැදගත්ය. ඉළුක්, ආටෝරා වැනි වල් පැලෑටි තිබේ නම් වලවල් කැපීමට පෙර ග්ලි‍ෆොසේට් වැනි වල් නාශකයක් යෙදීමෙන් පහසුවෙන් මර්ධනය කරගත හැක.


පරතරය :-


පැල සිටුවීම :-

ජල පහසුකම් තිබේ නම්  වසරේ ඕනෑම අවස්ථාවක සිටුවිය හැක. නැතිනම් පහතරට තෙත් කලාපයේ හා අතරමැදි කලාපයේ  මැයි හා ජුනි වලද වියලි කලාපයේ නම් ‍ඔක්තෝබර් මාසයේද සිටුවිය යුතුය. අධික වර්ෂා කාලයේදි සිටුවීම සුදුසු නැත. මොරෙයියන් සිටුවන අවස්ථාවේ විහිදී ඇති පත්‍ර තිබේනම් පමණක් පොලොව මට්ටමේ සිට සෙ.මී.60 ක් පමණ ඉහළින් කඳ කපා දැමිය යුතුය. නමුත් තෙත් කලාපයේ වර්ෂාව තිබෙන විට නම් විහිදි ඇති පතු වලින් 1/3 ඉතිරි වන සේ කපා දැමිමද කල හැක.

කෙසෙල් වගා රටා

අතුරු බෝගයක් ලෙස වගා කිරීම :-

පොල් වගාවත් සමඟ කෙසෙල් වගා කරන්නේ නම් පොල් පැල සිටුවා වසර 5 ගතවන තෙක් ද වසර 25 පමණ වයස්ගත වූ පසුවද ඉතා සාරථක ලෙස අතුරු බෝගයක් ලෙස කෙසෙල් වගා කළ හැක. ප්‍රදේශයට ගැලපෙන ඕනෑම කෙසෙල් වර්ගයක් මේ සඳහා සුදුසුය. එහිදි බෝග දෙකටම නිර්දේශිත පොහොර ප්‍රමාණයක් යෙදිය යුතුය.

මීටර් 8 × 8 පරතරයට ඇති පොල් වගාවක් තුල පොල් ගහේ පාදයේ සිට මී‍ටර් 2 පිටතින් පහත ක්‍රම වලට කෙසෙල් පැල සිටුවිය හැක.සිටුවන කෙසෙල් පැල වලට හොඳින් ආලෝකය ලැබිය යුතුය. මීට අමතරව පොල් ඉඩම් වල කෙසෙල් සිටුවා ඒ සමඟ අන්නාසි, ඉඟුරු, මඤ්ඤොක්කා, බතල, ගොටුකොල, කහ වැනි බෝග ද සිටුවිය හැක.

රබර් වගාව තුළ කෙසෙල් වගාව:-

රබර් පැල සිටුවා අවු.03ක් යනතුරු සාර්ථකව කෙසෙල් වගා කල හැක.

කෙසෙල් සමග අතුරු බෝග වගාව :-

තෙත් සහ අතරමැදි කලාපයන්හි ප්‍රධාන ‍බෝගය ලෙස කෙසෙල් වගා කර ඇති ඉඩම් වල කහ, ඉඟරු, එළවළු, දේශීය අල වර්ග, වැල්දොඩම්, අන්නාසි, ආදිය වගා කල හැක. වියළි කලාපයේ ජල පහසුව ඇති කෙසෙල් වගාවල ළූණු, මිරිස්, රනිල බෝග හා නොයෙකුත් එළවළු වර්ග අතුරු බෝගයන් ලෙස වගා කල හැක.

වල් මර්ධනය:-

වසුන් යෙදීම, උදලු ගෑම, හෝ ආවරණ බෝග වගාකිරීම මගින් කළ හැකිය. රසායනිකව ද මර්ධනය කළ හැක.

පඳුරු පාලනය :-

කෙසෙල් වගාවේ සාර්ථක අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම සඳහා පඳුරු පාලනය ඉතා වැදගත්ය. මේ මගින් ඉතාමත් හොඳ ගුණාංග සහිත කෙසෙල් කැන් ලබාගත හැකිය. මව් ගසෙහි කැන පීදෙන තෙක් දෙවන පැලයක් ඒමට ඉඩ දෙනු නොලැබේ‍. කැන පැසීමත් සමඟ තුන්වන පැලය ඇති වීමට ඉඩ හරිනු ලැබේ. මේ අනුව කෙසෙල් පඳුරක උපරිම වශයෙන් තිබිය හැක්කේ වයස් කාණ්ඩ තුනකට අයත් පැල තුනක් පමණි. කිසිම අවස්ථාවක එකම ව‍යසේ පැල දෙකක් තිබීමට ඉඩ නොහැරිය යුතුය. අනවශ්‍ය පැල ඇතිවන මොහොතේම ගලවා විනාශ කල යුතුය.

පොහොර යෙදීම :-

කෙසෙල් වගාව සඳහා පෙහොර යෙදීම මගින් ඉතා හොඳ ගුණාත්මයෙන් යුතු අස්වැන්නක් ලබාගත හැකිය. විශේෂයෙන්ම හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම කාබනික පොහොර යෙදීම වැදගත්ය. ඊට අමතරව පහත සඳහන් රසායනික පොහොර නිර්දේශය යෙදිය යුතු වේ.

කෙසෙල වගාව සඳහා පැල සිටුවන අවස්ථාවේදී රසායනික පොහොර යෙදීමක් සිදු නොවේ‍. පැලයකට පළමුවරට පොහොර යෙදිය යුත්තේ කෙසෙල් පඳුරට සෙ.මී.30 (අඩි 1ක්) දුරින්ය.දෙවන වරට අඩි 3ක් දුරින්ය. ඉන් පසු පඳුර වටා අඩි 6ක් දුරින් ද පොහොර යෙදිය යුතුය‍.

වියලි කලාපය සඳහා එන්.පී.කේ 12/8/34 මිශ්‍රණය ද, තෙත් කලාපය සඳහා 11/10/25 මිශ්‍රණයද නිර්දේශ කෙරේ.

සිටුවා මාස 2 ට  පසුව පැලයකට ග්‍රෑම් 450 ක්ද, ඉන් පසුව සැම මාස 4ක ට වරක්ම ග්‍රෑම් 450 බැගින් යෙදිය යුතු වේ.

මේවාට අමතරව තෙත් කලාපය සඳහා මාස 6 වරක් කීසරයිට් ග්‍රෑම් 450 යෙදිය යුතුය.

තෙත් කලාපය සඳහා පොහොර ග්‍රෑම් 450 සකස් කර ගත යුත්තේ යූරියා ග්‍රෑම් 110 , රොක් පොස්පේට් මිලි ග්‍රෑම් 150 , මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑස් ග්‍රෑම් 190 වන සේය.

වියලි හා අතරමැදි කලාපය සඳහා පොහොර ග්‍රෑම් 450 සකස් කල යුත්තේ යූරියා ග්‍රෑම් 120, ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්ෆේට් ග්‍රෑම් 80, මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑස් ග්‍රෑම් 250 වන ආකාරයටය.

අස්වැන්න :-

සාර්ථක වගාවක සිටුවා මාස 8 – 10 ගත වූ පසු පීදීම සිදු වේ. කැන මේරීම සඳහා මාස 3 – 4ක් ගත වේ. සාර්ථක වගාවකින් අක්කරයට ගෙඩි කි.ග්‍රෑ. 7000 – 14000 පමණ වසරකට අස්වැන්න ලබාගත හැකිය.

වෙනත් රෝපණ ක්‍රියා :-

කැන ඇතිවී 6’’ ක් පමණ දුරින් මුව කඩා බරක් එල්ලීම සුදුසුය. කැන පැසීගෙන එන විට පොලිතින් හෝ වෙනත් දෙයකින් ආවරණයක් යෙදීම සුදුසුය. අධික සුළං ඇත්නම් ආධාරක කණුවක් සැපයීමද ඉතා වැදගත්‍.

ඉදවීම :-

දුම් ගැස්විම මගින් ඉදවීම සිදු කල හැකිය. ඊට අමතරව එතිලින්, ඇසිටලීන් (කාබයිට්) යෙදවීමෙන් එකවර ඉදවීම කල හැක.

රෝග:-

1.      වඳ පීදීම

වෛරස් හේතුවෙන් වැල‍ඳේ. පටු වූ කැඩෙන සුළු පත්‍ර සමූහයක් ඇති වේ. ගොබය හිර වී පවතී. පත්‍ර කහ පැහැයක් ගනී. ඵල දැරීම සිදු නොවේ. රෝගී පත්‍රී පඳුරු ගලවා විනාශ කර දැමිය යුතුය.

2.      පැනමා රෝගය

මෙය දිලීරයක් හේතුවෙන් වැල‍ඳේ. රෝග පත්‍රී ගස්වල කඳින් පැලීම සිදු වී දියර ගැලීම සිදු වේ‍. කඳ රතු පැහැයකින්  දක්නට ලැබේ. ප්‍රතිකාර නොමැති බැවින් වගාව පිරිසිදුව තබා ගත යුතු අතර රෝගී පැල උදුරා විනාශ කල යුතුය. හානිය බහුල වූ විට වගාව සමුපූර්ණයෙන් විනාශ කොට නැවත වසර 4කට පසුව වගාව ආරම්භ කළ යුතු වේ‍.

3.      ඇන්ත්‍රැක්නෝස් රෝගය

මෙය කෙසෙල් කැන්වලට වැල‍ඳෙන රෝගයකි. දීලීරයක් හේතුවෙන් රෝගී කැන් විනාශ කල යුතුවේ. විශේෂයෙන් ම අළු කෙසෙල් වලට හානිය බහුල වේ.

4.      බොරෝන් ඌණතාවය

මෙය බොරෝන් නැමති ඛණිජය ඌණ වීමෙන් ඇති වේ. ගස් වල කඳන් හා පත්‍ර වල මලකඩ වැනි රතු පාට  පැල්ලම් ඇති වේ‍ .  මර්ධනය සඳහා බෝරැක්ස් 0.1% මිශ්‍රණයක් යෙදීම සුදුසු වේ‍.


පලිබෝධ හානි :-Share:

පැණි දොඩම් වගාවට කෘෂිකාර්මික උපදෙස්


ලෝකයේ ජනප්‍රියම හා වැදගත්ම පලතුරු අතරට පැණි දොඩම්ද අයත් වෙයි. උද්භිද  විද්‍යාත්මකව Citrus sinensis නමින් හදුන්වනු ලබන පැණි දොඩම් Rutaceae පවුලට අයත් වෙයි. ජමනාරං, ජම්බෝල, ග්‍රේප් ෆෘට්, දෙහි, ඇඹුල් දොඩම්, දිවුල්, බෙලි, කරපිංචා ආදී ජනප්‍රිය ශාක බොහෝමයක් ඊට ඇතුලත් වෙයි. මේ වන විට පැණි දොඩම් වගාව සාර්ථකව කල හැකි බව තේරුම්ගෙන තිබෙන අතර, ඒ සදහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික දැනුම යෙදවුම් හා සුදුසු උසස් ආරයේ ප්‍රෙභ්ද කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සතුව වාර්තමානයේ පවතී. මොණරාගල, අම්පාර, බදුල්ල, කුරුණෑගල, රත්නපුරය, මාතලේ, අනුරාධපුරය, පුත්තලම, වවුනියාව, යාපනය, කිලිනොච්චිය, හම්බන්තොට ආදී දිස්ත්‍රික්ක බොහොමයක පැණි දොඩම් ඉතා සාර්ථකව වගා කල හැකිය. මෙම ප්‍රදේශ සදහා සුදුසු ප්‍රභේද සහ ජල සම්පාදන ක්‍රම සැපයීම මුලික අවශ්‍යතාවය වෙයි. නුවරඑළිය, කෑගල්ල, මහනුවර වැනි ප්‍රදේශවලත් පැණි දොඩම් වගාකිරීමේ හැකියාව තිබේ.


දේශගුණික අවශ්‍යතාවියලි හා අතරමැදි කලාප පැණි දොඩම් වගාව සදහා සුදුසු බව පිළිගැනේ වසර පුරා හොදින් පැතිරුණු වර්ෂාව පැණි දොඩම් වගාවට නුසුදුසු අතර මාස 2-3 ක පැහැදිලිව වෙන් වූ වියළි කාලයක් ඊට අවශ්‍ය වේ.

සුදුසු ප්‍රභේද

වියළි හා අතරමැදි කලාප සදහා

බිබිලේ පැණි දොඩම්

මීටර 3-5 ක් පමණ උසට වැඩෙන ගසකි. රවුම් ගෙඩිය තද කොළ පාට දීප්තිමත් සුමුදු පොත්තක් සහිතය. ගෙඩියේ සාමාන්‍ය බර ග්‍රෑම් 300-400 ක් පමණ වේ. මිහිරි සහ ඇඹුුල් රස මිශ්‍ර යුෂය ආකර්ෂණිය සුවදකින් යුක්තය. ගෙඩියක බිජ 10-15 පමණ අඩංගු වෙයි.

සිසිල් අතරමැදි කලාප හා තෙත් කලාප සදහා

අරෝග්‍යා

මීටර 3-5ක් පමණ උසට වැඩෙන ශාකයකි. ප්‍රධාන අතු ඇතට විහිදී වැඩෙන අතර පැතිරිනු ශාක වියනක් ඇත. පත්‍ර  පලල් හා බොකුටු හැඩැතිය. අලුත් රිකිලිවල නිරතුරුවම මල් හටගනී. විශාල ප්‍රමාණයේ (ග්‍රෑම් 400-500 බර) බිජ රහිත ගෙඩි, මේරීමට මාස 5-6ක් පමණ ගතවෙයි. ගෙඩියේ අධික යුෂ ප්‍රමාණයක් අඩංගු වන අතර  එම යුෂ බිබිලේ පැණි දොඩම් තරම් ඇඹුුල්  හෝ ප්‍රණීත නොවෙයි. වසරකට තුන්වරක් පමණ ථල දරයි. මෑතකදී කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිර්දේශ කල MKD පැණි දොඩම් ප්‍රභේදය තෙත, අතරමැදි හා වියළි කලාප තුල වගාකළ හැක.

පස

ඉතා සරු පසකදී ගසේ වර්ධනය නිරතුරුවම සිදුවීම නිසා අස්වැන්නක් අඩුවෙයි. කාබනික ද්‍රවය අඩංගු හොදින් ජලය බැස යන මීටර 2ක් පමණ ගැඹුරු පසක් වඩා සුදුසුය. නොගැඹුරු පසක වැටීමෙන් කෙටි කලක් තුල ගස් මැරියාමට ලක්වේ.

බිම් සැකැස්ම

ජලවහනය හොදින් සිදුවන භුමියක් තෝරාගත යුතුය. ගැඹුරට සිසා කැට පොඩිකර සුදුසු පාංශු සංරක්ෂණ  ක්‍රම අනුගමනය කල යුතුය.

පරතරය - මීටර 4x

සිටවීම

සැහැල්ලු පසක්නම් සෙ.මි.60x60x60 ප්‍රමාණයේ වලක් ද මැටි සහිත හෝ ගල් බොරළු අදික පසක් නම් සෙ.මි.90x90x90 ප්‍රමාණයේ වලක් ද සකසා ගන්න. මෙම වල තුලට දිරාගිය ගොම පොහොර වලින් අඩක් පමණ යොදා මතුපිට පස් වලින් පුරවා වල තුලට මිශ්‍ර කල යුතුය. තෙතමනය රදවා ගැනීමට වල පතුලට පොල්ලෙලි ඇතිරීම  ඇතිරීම කලහැක. එසේම ආම්ලික බව වැඩි නම් (සොදා පාලුවී ගිය පසක බොහෝවිට ආම්ලික බව වැඩිය) ඩොලමයිට් කුඩු කි.ග්‍රෑ.1ක් පමණ මෙම වල තුලට මිශ්‍ර කර පල සිටවිමට දින 3-4 පෙර පැණි දොඩම් සදහා මුලික පොහොර මිශ්‍රණය පසට යොදා මිශ්‍රනය පසට යොදා මිශ්‍ර කර පැල සිටවීම යෝග්‍යයි. වර්ෂා සමයට මාසයකට පෙර හෝ දැඩි වර්ෂා සමයේ  අවසාන කොටසේදී සිටුවන්නේ නම් වැඩ යෝග්‍යයි. වර්ෂාවට පෙර සිටවන විට නිසිපරිදි සෙවනක් හා ජලය සැපයීම අවශ්‍ය වේ. සිටවන ලද පැලයට  අධරකයක් සපයන්න.  පැලය වටා පිදුරු හෝ කොල රොඩු වසුනක් පැලයේ මීටර  බාගයක් පමණ දුරට යොදන්න. වියළි සාමය අවසන් වූ විට සෙවන ඉවත් කරන්න. වසුන දිරා ගිය විට නැවත යොදන්න.

ගස් පුහුණු කිරීම

වැඩි අස්වැන්නක් ඉක්මනින් හා සැම කන්නයකටම ලබා ගැනීමටත් ශක්තිමත් සැකිල්ලක් සාකස් කර ගැනීමටත් රෝග හා පලිබෝධ ගැටළු අවම කර ගැනීමටත් උසස් ගුනත්මයේ දොඩම් ගෙඩි ලබා ගැනිමටත් කුඩා කල සිටම ගස් කප්පාදු කර පුහුණු කල යුතුය. පැහැදිලි ප්‍රධාන කඩක් සහිතව සැකිල්ල සමබරව විහිදෙන ලෙස. දියරිකිලි, දුර්වල, පසු මැටියන,  රෝගී කෘමි හානිවූ හා එකිනෙක හරහා යමින් වැවෙන අතු මාස කිහිපයකට වරක් කපා ඉවත් කල යුතුය. අස්වනු නෙලීම අවසානයේ ථල  දැරූ අතු රිකිලි කපා දමන්න. සැම විටම ගස තුලට හිරු එලිය ඇතුළුවීමට ඉඩ සලසන්න. කප්පාදුව හා අතුවල බරක් එල්ලීමෙන් එය කල හැකිය.

වල් පැළෑටි පාලනය

වැදගත්වන්නේ ගස පාමුල අවට ප්‍රදේශයේ වල් පැළෑටි පාලනය කිරීමයි.


රසායනික පොහොර යෙදීමපසේ තෙතමනය ඇති විටදී සිදු කල යුතුය. පැල සිටුවීමට සති 2කට පෙර එක් වලකට ඩොලමයිට් ග්‍රෑම් 500 ක්ද සැම වසරකටම වරක් ඩොලමයිට් ග්‍රෑම් 500 ක් බැගින් ද යොදන්න. තවද  හැකි සැම විටම කාබනික පොහොර වසරකට කි.ග්‍රෑ 10ක්  පමණ වන ලෙස පැලයකට යෙදීම මගින් සාර්ථක ප්‍රතිපල ලබා ගත හැක.

ජල සම්පාදනය

මුල්  වසර 3 තුල දිගු වියළි කාලගුණයක් පවතී නම් ජල සම්පාදනය වැදගත් වේ. මල් වාරයට මාස 2 කට පමණ පෙර පස වියලි යාමට ඉඩ සලසන්න. ජලය සැපයීම පාලනය කරමින් ගස මැලවීමට ඉඩ හරින්න. මියයාම වැලක්වීමට පමණක් ඉතා ස්වල්පයක් ජලය සපයන්න. වියලි මාස 2 අවසානයේ ගසට හොදින් ජලය සපයන්න. සති කිහිපයකදී මල් හටගනු ඇත. මල් හටගත් පසු නොකඩවා මනා ලෙස පසේ තෙතමනය පවත්වාගෙන යන්න. ථල මෝරන විට පස වියළි යාමට නැවතත් කටයුතු කරන්න. පස අනවශ්‍ය ලෙස වියළි තිබෙන විට පෝෂක ඌනතා දක්නට ලැබෙන අතර  පත්‍ර කහ වීම. අතු රිකිලි වල පත්‍ර මැලවිම. ගසේ වර්ධනය දුර්වල වීම. පත්‍ර හැකිලී යාම, මල් පිපුණද ඉන් වැඩි ප්‍රමාණයක් හැලි යාම, කුඩා දොඩම් ගැට හැලි යාම, දොඩම් ගෙඩි කුඩා වීම, ගෙඩියේ පොත්ත දැඩි වීම හා මාංශලයට යුෂ එකතු නොවී වියළි බවට පත් වීම ආදී ගැටළු මතු වේ.

රෝග පාලනය

ට්‍රිස්ටෙසා වෛයිරස රෝගය

ලපටි පත්‍ර නාරටි කහ පාටවීම පත්‍ර වීකෘතිවී කුඩා විම. හැලියාම. කුඩා රිකිලි විශාල ලෙස හට ගැනීම. ඒවා පසු මැරීම. ක්‍රමයෙන් ජල හීන ලක්ෂණ පෙන්වා දුර්වල වීම. හදිස්සියේ මල් ඵල හටගැනීම හා පසුව ගස මිය යාම.

මර්ධනය

රෝගය අරම්භයේදීම වැඩිපුර කාබනික පොහොර යෙදීම, දියර පොහොර යෙදීම හා හොදීන් පසේ තෙතමනය පවත්වාගන යාම මෙන්ම රෝග වාහකකුඩිත්තන් මර්ධනය කිරීම කල හැක.නමුත් රෝගය වැළදුණු පසු සුවකළ නොහැක.

කොළවන් වීම (Greening)

මෙය වෛරස් හෝ මයිකෝප්ලාස්මා රෝගයකි. කොළ වල කොල පැහැති පුල්ලි ඇති වීම, ගස දුර්වල වී මැලවී යාම, ගෙඩි හැලීම හා පසුව ගස මියයාම සිදු වේ.

මර්ධනය

ට්‍රිස්ටේසියා රෝගය පාලනය කරන අයුරින් පාලනය කරයි.

රක්ත පටල රෝගය (දීලිර)

රෝගී අතුවල පත්‍ර කහපාට වී හැලියයි, රිකිලි පසුව මැරේ. කදේ පොත්ත මත  රෝස පාට කුඩු ආකාරයට දීලිර බීජානු ඇතිවේ. මුළු ගසම මිය යාමට හැකිය.

මර්ධනය

රෝගී කොටස් කප්පාදු කර පුළුස්සා දමන්න. කැපුම් තුවාල වලට දීලිර නාශක අලේප කරන්න. වගාවට තඹ අඩංගු දීලිර නාශක ඉසින්න.

පිළිකා රෝගය (කන්ක්ර්/Canker) (බැක්ටීරියා)

කොළ අතු රිකිලි හා ගෙඩිවල දුඹුරැ පාට රවුම් කැලැල් හටගන්නා අතර එය වටා පැහැදිලි කහපාට වලයක් ඇති වෙයි. ගස් දුර්වල වෙයි.


මර්ධනය

කප්පාදු කර එම කොටස් පුළුස්සා දමන්න. තඹ අඩංගු දීලිර නාශක ඉසින්න.

කබොලු රෝගය (දීලිර)

පත්‍ර රිකිලි හා ගෙඩි වල දුඹුරැපාට අක්ක්‍රමවත් හැඩති කබොලු ඇති වේ. ස්පර්ශ කල විට ඒවා මතුපිටට නෙරා ඇති බව දැනෙයි. පත්‍ර හැලීයාම රිකිලි පසු මැරීම, ගෙඩි විකෘති වීම සිදුවන අතර, ගස ඉතා දුර්වල වෙයි .


පලිබෝධ පාලනය

පැගිරි සමනලයා

දර්ශනිය සමනලයෙකි. ලපටි පත්‍ර ආහාරයට ගනී. මර්ධනය දළඹුවා විනාශ කිරීම හා කෘමිනාශක (ට්‍රයික්ලෝපෝන් හෝ ඩයිමෙතොයිඩ්) යෙදීම කල හැක.

අස්වැන්න

හොදින් වැඩුණු නිරෝගී දොඩම් ගසකින් වසරකට ගෙඩි 300-400 ක් පමණ ලබාගත හැකිය. හොදින් මේරු දොඩම් ගෙඩි නෙලීම පිළිගත් ක්‍රම වේදයයි. කාමර උෂ්ණත්වයේ දින 5-6 ක් ද සති  කිහිපයක් ගබඩා කිරීමට අවශ්‍ය නම් සෙ.ග්‍රේ. අංශක 10-12  යටත් සිසිල් කාමරවල ද ගබඩා කර ගත හැකිය.

Share:

වෙනත්


Share:

පිරිසිදු කරන්නන්


Share:

ගෘහ සේවක


Share:

කාර්මික


Share:

Driver


Share:

Carpentry


Share:

Hotel


Share:

PVT


Share:

Search This Post

Web Archive

Follow by Email

Contact

Mobile : 077-399 72 33
Email : info.lakarana@gmail.com

Advertisement