තමාව අත්අඩංගුවට ගැනීමේ සූදානමක් ඇති බවත් අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අනතුරුව සුදුසු ඇපකරයක් මත මුදා හරින ලෙසත් සඳහන් කරමින් හිටපු අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා යළිත් කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ අපේක්ෂිත ඇප ඉල්ලීමක් ගොනු කළේය.

ඔහු මීට පෙර අපේක්ෂිත ඇප ඉල්ලීම ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කළේය.

සුදුවෑන් මාධ්‍ය සාකච්ඡාව සම්බන්ධයෙන් තමාව අත්අඩංගුවට ගැනීමේ සූදානමක් ඇති බවත් තමන්ව සිදුසු ඇපකරයක් මත මුදා හරින්නැයි ඉල්ලමින් හිටපු අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් ඉල්ලූ අපේක්ෂිත ඇප ඉල්ලීම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබීය.

Post a Comment

DailyMotion

Powered by Blogger.