රුසියාවට වසර හතරක ක්‍රීඩා තහනමක් පැනවීමට ජාත්‍යන්තර තහනම් උත්තේජක නිවාරණ ඒජන්සිය කටයුතු කර තිබේ.

ඒ අනුව 2020 ටෝකියෝ ඔලිම්පික් තරගාවලිය, 2022 වසරේ පැවැත්වෙන පාපන්දු ලෝක කුසලානය ඇතුළු ප්‍රධාන පෙළේ තරගාවලි කිහිපයකමට රුසියාවට එක්වීමට නොහැකි වනු ඇත.

කෙසේ වෙතත් තහනම් උත්තේජන පිළිබඳව චෝදනාවට ලක්ව නොමැති ක්‍රීඩකන්ට ස්වාධීනව තරගවලට සම්බන්ධවීමට අවස්ථාව හිමිව තිබේ.

ස්විට්සර්ලනත්යේ පැවැති තහනම් උත්තේජන නිවාරණ එජ්න්සියේ සාකච්ඡාවකදී මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

රජයේ අනුග්‍රහය යටතේ සිදුවූ බව කිහන තහනම් උත්තේජන භාවිත කිරීමේ චෝදනා යටතේ රුසියාවට මෙම තහනම පනවා තිබේ.

Post a Comment

DailyMotion

Powered by Blogger.