ගිංතොට මහවත්තේ ඉදිකිරීමට යෝජිත මළ පිරිපහදු මධ්‍යස්ථානයට විරෝධය දක්වා ප්‍රදේශවාසීහු අද (15) ගිංතොට තුන් මහල් විහාරය ආසන්නයේ දී විරෝධතාවයක නිරත වූහ.

විරෝධතාකරුවන් කියා සිටියේ මෙම මළ පිරිපහදු මධ්‍යස්ථානයට තමන් අකමැත්තක් දක්වන්නේ එය පිහිටුවීමට යෝජිත ස්ථානය ඊට නුසුදුසු බව පැවසීමට බවයි.

මෙම විරෝධතාවයට ප්‍රථමයෙන් මෙම යෝජිත ස්ථානය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රදේශවාසීන්ට කරුණු පැහැදිලි කර දීම සඳහා ගාල්ල කඩවත් සතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් හිමාලි රත්නවීර මහත්මියගේ සහ ගාල්ල නගරාධිපති ප්‍රියන්ත සහබන්දු මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වීමක්ද තුන් මහල් විහාරයේ දී පැවැත්විණි.

Post a Comment

DailyMotion

Powered by Blogger.