රටේ අභිවෘද්ධියට හේතුවෙන අයුරින් ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ගන්නා සංවේදී නොවන දැඩි තීන්දු සඳහාා සහාය ලබාදෙන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා පැවැසීය.

අද පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වින් ඔහු පැවැසුවේ දේශපාලකයෙක් නොවන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට එවැනි තීන්දු ගැනීමේ අවස්ථාවක් ඇති බවයි.

කෙසේ වෙතත් ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී  අයිතිවාසිකම් ඉවත් කරන යෝජනා සඳහා සහාය නොදෙන බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

ඒ අනුව 19 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අහෝසි කිරිමට සහාය ලබා නොදෙන බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

Post a Comment

DailyMotion

Powered by Blogger.