ප්‍රමිතියෙන් තොර ලිහිසි තෙල් හා ඒ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන පිළිබඳව තොරතුරු දන්නේ නම්  1977 හෝ 0117755481 හෝ 0117755482/ 0117755483 යන දුරකථන අංකවලට දැනුම් දෙන ලෙස පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය ඉල්ලා සිටී.


ඊයේ (17දා) දිනය තුළ වෙළෙඳ පොළ ඉලක්ක කර ගනිමින් වැටලීම් පහළොවක් සිදුකළ බවත්, එහිදී ප්‍රමිතියෙන් තොර රුපියල් ලක්ෂ විසිපහකට අධික වෙළෙඳ පොළ වටිනාකමකින් යුතු ප්‍රමිතියෙන් තොර ලිහිසි තෙල් තොගයක් අත්අඩංගුවට ගත් බවත් පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය සඳහන් කරයි.

Post a Comment

DailyMotion

Powered by Blogger.