ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් නව කොරෝනා වෛරසය හෙවත් කෝවිඩ් 19 වෛරසය සම්බන්ධයෙන් සිදු කරනා ආරක්ෂා වීම් යාවත්කාලීන කිරීම සළකා බලමින් සිටියි.


ඒ නව කොරෝනා වෛරසයට වාතය තුලදීද ජීවත් විය හැකි බවට නව පරීක්ෂණ මගින් හෙළිවීමත් සමගය. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසන අන්දමට කොරෝනා වෛරසයට වාතය තුලදීද ජීවත් විය හැකි අතර, එය උෂ්ණත්මය, ආර්ද්‍රතාවය ආදි සාධක මත රදා පවති.


මෙම හේතුව නිසා කොරෝනා රෝගින් සමගම කටයුතු කරනා වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයන්ගේ ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද යාවත්කාලීන කිරීමට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් සළකා බලමින් සිටියි.

Post a Comment

DailyMotion

Powered by Blogger.