ගාල්ල ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරිකයකුගේ සුපිරි හෝටල් දෙකක් කොරෝනා නිරෝධායනය කටයුතු ලබාදී තිබේ.


මෙසේ සුපිරි හෝටල් දෙකක් කොරෝනා නිරෝධායනය කටයුතු සඳහා ලබා දී ඇත්තේ ගාල්ල හිරිඹුර චන්ද්‍රලාල් අබේගුණවර්ධන මහතා විසිනි.


ඔහු සතු ගාල්ල උණවටුන ප්‍රදේශයේ කාමර 30කින් සමන්විත හෝටලය සහ තල්ගම්පොළ ප්‍රදේශයේ හෝටලය මෙසේ ලබා දී ඇත.


අදාළ හෝටලවල යතුරු පොලීසිය වෙත ලබා දීම අද (22) සිදුවිය.

Post a Comment

DailyMotion

Powered by Blogger.