විදේශයන්හි වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා විදේශ කටයුතු ආමාත්‍යාංශය හා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ ඒජන්සිය (ICTA) එක්ව මාර්ග ගත වැඩසටහනක් නිර්මාණය කර තිබේ.


‘Contact Sri Lanka’ නමින් ක්‍රියාත්මක මෙම වැඩසටහන අද (26දා) නිල වශයෙන් දියත් කරනු  ලැබීය.


www.mfa.gov.lk  වෙබි් අඩවිය හරහා හා www.contactsrilanka.mfa.gov.lk වෙබ් අඩවිය හරහා මෙම මාර්ගත ගත වැඩසටහන ක1ියත්මක වෙයි.


‍රජයේ සියලුම පාර්ශවකරුවන්ගේ සම්බන්ධීකරණ ප්‍රයත්නයන් සඳහා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ  ඉල්ලීමක් අනුව මෙම වැඩසටහන සකස් කර තිබේ.

Post a Comment

DailyMotion

Powered by Blogger.