ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවයේ ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථානයන්ගේ දුරකථන අංක නාමාවලිය

මාතලේ මාර්ගය

කටුගස්තොට  -  (081) 2476271

වත්තේගම      -  (081) 2499271

උකුවෙල        -  (066) 2244527

මාතලේ         -  (066) 2222271

මන්නාරම් මාර්ගය                     

මඩු පාර                          -  (025) 3244361

මුරුක්කන්                      -  (023) 32322236

මන්නාරම                       -  (023) 3232233

පේසාලේ                        -  (023) 3232234

තලෙයිමන්නාරම            -  (023) 3232237

තලෙයිමන්නාරම් තොට  -  (023) 3232238

ත්‍රීකුණාමලය මාර්ගය

කන්තලේ     -  (026) 2234271

තඹලගමුව    -   (025) 3853765

චීන වරාය     -    (025) 3858765

ත්‍රීකුණාමලය -    (026) 2222271

පුත්තලම මාර්ගය

ජා ඇල            - (011) 2236409

සීදුව                - (011) 2253571

කටුනායක       - (011) 2254353

කුරන              - (031) 3616712

මීගමුව            - (031) 2222271

කොච්චිකඩේ  - (031) 2277271

බෝලවත්ත    - (031) 3615744

ලුනුවිල          - (031) 2255271

නාත්තන්ඩිය   - (032) 2254271

කුඩාවැව         -  (032) 3290525

මාදම්පේ         -  (032) 3247671

හලාවත          - (032) 2222271

බංගදෙනිය     - (032) 2259570

මුන්දල්           - (032) 3290526

පලාවි             - (032) 2269371

පුත්තලම        -  (032) 2265271

නුර් නගර්        - (032) 3292582

මුහුදුබඩ මාර්ගය  (මාතර දක්වා)

කොම්පඤ්ඤ වීදිය  - (011) 2235065

කොල්ලුපිටිය         - (011) 2573229

බම්බලපිටිය         - (011) 2584503

වැල්ලවත්ත           - (011) 2585875

දෙහිවල                 - (011) 2713271

ගල්කිස්ස               - (011) 2712271

රත්මලාන              - (011) 2635271

අගුලාන                 - (011) 2605256

ලුනාව                   - (071) 8193377

මොරටුව               - (011) 2645267

එගොඩ උයන       - (011) 2657336

පානදුර                 - (038) 2232271

වාද්දුව                  - (038) 2232571

කළුතර උතුර        - (034) 2222272

කළුතර දකුණ       - (034) 2222271

පයාගල දකුණ      - (034) 2233760

බේරුවල              - (034) 2276371

අලුත්ගම              - (034) 2275282

බෙන්තොට          - (034) 2275271

ඉදුරුව                  - (034) 2275500

කොස්ගොඩ         - (091) 2264071

අහුන්ගල්ල           - (071) 2891588

බලපිටිය              - (091) 2258446

අම්බලන්ගොඩ    - (091) 2258271

කහව                   - (091) 2258371

හික්කඩුව             - (091) 2277271

දොඩන්දුව            - (091) 2267279

බුස්ස                    - (091) 3932456

ගිංතොට               - (091) 2234272

ගාල්ල                  - (091) 2234945

කටුගොඩ             - (091) 3932458

කොක්ගල            - (091) 3932457

තල්පේ                 - (091) 3932560

අහංගම                - (091) 2283271

වැලිගම                - (041) 2250271

කුඹුරැගමුව           - (041) 2222671

මාතර                   - (041) 2222271

කැලණිවැලි මාර්ගය

බේස්ලයින් පාර - (011) 3071057

නාරාහේන්පිට   - (011) 2582270

නුගේගොඩ       - (011) 2852626

මහරගම            - (011) 3003520

කොට්ටාව         - (011) 2843494

හෝමාගම         - (011) 2855290

මීගොඩ             - (011) 3154461

පාදුක්ක             - (011) 2859026

වග                    - (036) 2255271

කොස්ගම          - (036) 3154562

අවිස්සාවේල්ල   - (036) 2222271

උතුරු මාර්ගය (කන්කසන්තුරේ දක්වා)

පොතුහැර          - (037) 3989038

කුරුණෑගල        - (037) 2222271

වැල්ලව             - (037) 3989037

ගනේවත්ත        - (037) 3989035

නාගොල්ලාගම  - (037) 3989036

මහාව                - (037) 2275271

අඹන්පොල        - (025) 3891292

ගල්ගමුව            - (037) 2253071

සෙනරත්ගම       - (025) 3891294

තඹුත්තේගම       - (025) 3891293

තලාව                 - (025) 2276781

ශ්‍රාවස්තිපුර          - (025) 3853761

අනුරාධපුරය        - (025) 2222271

මිහින්තලය          - (025) 2266616

පරසන්ගස්වැව     - (025) 3891295

මැදවච්චිය            - (025) 3356671

වව්නියාව             - (024) 2222271

ඕමන්තේ             - (025) 3777505

පුලියන්කුලම       - (025) 3244651

මාන්කුලම           - (025) 3244652

මුරුක්කනඩ්ය      - (025) 3244558

කිලිනොච්චිය       - (025) 3244653

පරන්තන්             - (025) 3245523

අලිමංකඩ            - (025) 3245524

පලෛ                - (025) 3245525

කොඩ්කාමම්       - (025) 3246066

චාවකච්චේරිය     - (025) 3246087

නාවක්කුලි          - (025) 3246068

යාපනය              - (021) 2222271

කොන්ඩාවිල්      - (024) 3201652

චුන්නාකම්         - (024) 3201561

කන්කසන්තුරේ  - (025) 3246526

මඩකලපුව මාර්ගය

කෝන්වැව           - (025) 3853766

මොරගොල්ලාගම - (025) 3853762

කැකිරාව               - (025) 2264271

කලාවැව                - (025) 3853763

පලුගස්වැව              - (025) 3853768

ගල්ඔය හංදිය          - (027) 3279375

හිගුරක්ගොඩ           -  (027) 2246271

පොළොන්නරුව      - (027) 2222271

මනම්පිටිය               - (027) 2051006

වැලිකන්ද                - (025) 3853764

පුනානි                     - (025) 3898447

වාලච්චේන              - (065) 2257718

එරාවුර්                    - (065) 2240514

මඩකලපුව              - (065) 2224471

ප්‍රධාන මාර්ගය (බදුල්ල දක්වා)

කොලඹ කොටුව - (011) 2434215

මරදාන               - (011) 2695722

දෙමටගොඩ        - (077) 7492289

ඔරුගොඩවත්ත   - (011) 3084179

කොලොන්නාව   - (011) 2572368

කැලණිය             - (011) 2911426

හුණුපිටිය             - (011) 3932271

රාගම                   - (011) 2959271

ගනේමුල්ල           - (033) 2260271

ගම්පහ                  - (033) 2222271

වේයන්ගොඩ        - (033) 2287271

පල්ලේවෙල         - (033) 2270271

මීරිගම                  - (033) 2273271

අඹෙිපුස්ස             - (033) 3961177

අලව්ව                 - (037) 2278171

පොල්ගහවෙල     - (037) 2243271

රඹුක්කන            - (035) 2265271

කඩිගමුව             - (081) 3753261

ඉහළ කෝට්ටේ   - (081) 3753261

බලන                  - (081) 2055371

කඩුගන්නාව        - (081) 2571271

පේරාදෙණිය        - (081) 2388271

සරසවි උයන        - (081) 2388282

මහනුවර              - (081) 2222271

ගම්පොල             - (081) 2352271

උලපනේ             - (081) 2352671

නාවලපිටිය          - (054) 2222271

ඉගුරුඔය             - (054) 3546397

වටවල                - (051) 2237271

රෝසැල්ල          - (051) 2237270

හැටන්                - (051) 2222271

කොටගල           - (051) 2244271

Share:

0 comments:

< >

Search This Post

Web Archive

Follow by Email

Contact

Mobile : 077-399 72 33
Email : info.lakarana@gmail.com

Advertisement