රාබු වගාවට කෘෂි උපදෙස්

රාබු

රැෆනුස් සැටයිවස් - (Raphanus Sativus)

කුලය - කෘසිෆරි

ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම කෘෂි දේශගුණික කලාපවල රාබු වගා කළ හැකිය. හොදින් ජලය බැස යන පී.එච් අගය 6.00 - 7.5 අතර වූ පසක්  වගාව සඳහා වඩා සුදුසුය.

බිම් සැකසීම

සෙ.මී 30 - 40 පමණ ගැඹුරට පස පෙරළා හොදින් කැට පොඩිකර ගන්න.  උස් පාත්ති සකසා කාබනික පොහොර පස  සමග කලවම් කරගන්න. 

නිර්දේශිත ප්‍රභේද

ජපන් බෝල

 සුදු පැහැති රවුම් අල නිපදවයි.  පත්‍ර ඛණ්ඩිකා  වලට බෙදී ඇති අතර මැද නාරටිය ප්‍රදේශ්යේ බූව සහිතය.  දින 45 -  55 දී අස්වැන්න නෙළලා ගත හැකිය.  මැද හා උඩරට ප්‍රදේශ වලට වඩා සුදුසුය.

බීරලු

 සුදු පැහැති   තර්කු හැඩැති අල හටගනී පත්‍ර බිඳී හෝ මුව සහිත  ස්වභාවයක් හෝ නැත.  දින 45  - 50  දී අස්වැන්න නෙලාගත හැකිය.   පහත්රට ප්‍රදේශ සඳහා වඩා සුදුසුය.

 මෙයට අමතරව  "රෙඩ් රැඩ්ෂ්" නමින් බොහෝ විට හඳුන්වන්වනු  ලබන සලාද රාබු වර්ගයද  උඩරට   ප්‍රදේශ් වල ගොවීන් අතර නප්‍රියය.  දින 35 - 45  දී   අස්වනු නෙලා ගත හැකි මෙම ප්‍රභේදයේ  "ඇට බෝල" ප්‍රමාණයේ රතු පැහැති අල හටගනී.    පිසීමකින් තොරව සලාද  ආකාරයට ආහාරයට ගත හැකිය.

බීජ අවශ්‍යතාවයතාවය

 හෙක්ටයාරයකට කි.ග්‍රෑ. 5

පරතරය

 පේලි අතර  සෙ.මී. 25-30 හා  පැල අතර සෙ.මී. 10 කි. සලාද  රාබු  සඳහා  සෙ.මී. 20x5

සිටුවීිීම

බීජ සිටුවිය යුත්තේ පේලි  දිගේය.  බීජ පැලවී සතියක් පමණ ගත වූ පසුව  වැඩි පැල උදුරා දමන්න.

 මල් හට ගැනීම වළක්වා ගැනීම සඳහා උඩරට ප්‍රදේශ ප්‍රදේශවල   රාබු  වගා කළ යුත්තේ මාර්තු -  මැයි සහ අගෝස්තු - ඔක්තෝම්බර් කාලවලදීය.

පොහොර යෙදීම


ජල සම්පාදනය

 මුල් දින 4 - 5 දී  දිනපතා ද  ඉන්පසුව සෑම දින 3 - 4 වරක් බැගින්ද ජලය සපයන්න.

 වල් පැල පාලනය

එක්වරක් අතින් වල්පැල ගැලවීම ප්‍රමාණවත්ය. උඩරට ප්‍රදේශවල සති 4  දී ද වෙනත්   ප්‍රදේශ වල  සති 2  පමණද වල් ගල්වා දමන්න.

  කෘමි පාලනය                     

පත්‍ර් කන දළඹු  වර්ග නිසා දරුණු හානියක් පවතින විට නිර්දේශිත  කෘමිනාශකයක් යොදන්න.

පත්‍ර කනපැහැති

 ග්‍රීස් තවරූ කහ පැහැති පොලිතීන් උගුල් වගාවේ යෙදීම,  බෝග මාරුව,  හානිවූ වූ ශාක කොටස් විනාශ කිරීම ඇසටඩරැක්ටින් හෝ සයිරොමයිසින් වැනි කෘමි නාශකයක් යෙදීමද කළ හැකිය.

කියත් පණුවා

කුඩා පැළ  කපා දමයි.  නිර්දේශිත කෘමිනාශකයක් වගාවට යොදන්න. වගාවේ පස් අවුස්සා පිලා  අවස්ථාව විනාශ කර   දමන්න.

රෝග පාලනය

බරවාපාද රෝගය

පැළෑටියේ   වර්ධනය බාල වේ. මුල  ඉදිමී විකෘති වේෙයි වගේ සිටුවීමට පෙර පසට  හුණු යෙදීම, ගෝවා රාබු වැනි බෝග එකම ඉඩමේ නිතර  වගා  නොකිරීම වල් අබ නැමැති පැලෑටිය නෙමේ  වැඩීමට ඉඩ නොදීම වැනි ක්‍රියා මගින් රෝගය  පාලනය කරග ගත හැකිය.

අස්වනු නෙලීම

නියම අවස්ථාවේදී අස්වනු නෙලන්න. අස්වැන්න ප්‍රමාදවී නෙලීම මගින් අල වල ගුණාත්මකභාවය අඩුවේ.

අස්වැන්න

ජපන් බෝල - හෙක්. ටොන් 40 – 50

බීරළු - හෙක්. ටොන්  20 – 30

අස්වැන්න සැකසීම.

අලවල ප්‍රමාණය අනුව අස්වැන්න ශ්‍රේණි කරන්න. වාතාශ්‍රය හොදින් ලැබෙන පරිදි අසුරා මිටිබැද වෙළද පොලට යවන්න.

Share:

0 comments:

< >

Search This Post

Web Archive

Follow by Email

Contact

Mobile : 077-399 72 33
Email : info.lakarana@gmail.com

Advertisement