කාබනික කෘෂිකර්මය

Organic Agriculture


කාබනික ගොවිතැන

කාබනික ගොවිතැන යනුවෙන් අදහස් කරනුයේ ගොවිපල ජීවියකු ලෙස සලකා පරිසර  හිතකාමී ආර්ථිකව තිරසාර කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීම සදහා එළඹ ගත් හා අරමුණු කරගත් ඒකාබද්ධ කෘෂිකාර්මික ක්‍රමයකි.

මෙහි මුලික ස්ද්ධාන්තය වනුයේ නිරෝගී මෙන්ම සජීවී පසක් නිර්මාණය කර ගැනීම තුලින් නිරෝගී බෝග වගාවක් බිහිකර ගැනීමයි.

1960 දශකයේ සිට කාබනික කෘෂිකර්මාන්තය පිළිබදවිශේෂ නැඹුරුතාවයක් දැක්වීමට බොහෝ සේ  ඉවහල් වුයේ කෘෂිකර්මාන්තය යාන්ත්‍රීකරණය වීමත් කෘමිනාශක අවශේෂ ආහාරවල තැන්පත් වීම සෞඛයට ගැටළු රැසකට හේතු වීමත්, පරිසර දුෂණය බොහෝ සෙයින් සිදුවීමත්ය.


කාබනික ගොවිතැනේදී භාවිතා කෙරෙනුයේ

බෝග මාරුව 

සත්ව පොහොර භාවිතය

රනිල ශාක භාවිතය

බෝග අවශේෂ භාවිතයෙන් පලිබෝධ පාලනය

ජෛව ක්‍රම මගින් වල් පැළෑටි පාලනය සිදු කෙරේ


කාබනික ගොවිතැනේදී භාවිතා නොකරෙනුයේ 

කෘත්‍රිම විෂ සහිත පලිබෝධ නාශක

කෘත්‍රිම රසායනික පොහොර 

රසායනික වර්ධක හෝමෝන 

සත්ත්ව ආහාර වලට එක්කෙරෙන කෘත්‍රිම ද්‍රව්‍ය පරිභෝජනය කළ සතුන්ගේ අපද්‍රව්‍ය


කාබනික ගොවිතැනේදී බෝග පෝෂණය 

මෙහිදී කෙරෙනුයේ පසෙහි ඇති ජීවි අංග පෝෂණය කිරීම මගින් උසස් පසක් නිර්මාණය කිරීමයි. ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් භාවිතයෙන් ශාකයට ලබා ගත හැකි පෝෂක මට්ටම වැඩි කරයි. එමෙන්ම කාබනික ද්‍රව්‍ය මගින් පසේ ව්‍යුහය දියුණු කරන අතර ජලය රදා ගැනීම මේ නිසා වැඩි වේ.

Share:

0 comments:

< >

Search This Post

Web Archive

Follow by Email

Contact

Mobile : 077-399 72 33
Email : info.lakarana@gmail.com

Advertisement