වට්ටක්කා වගාවට කෘෂි උපදෙස්

කුකර්බිටා මැක්සිමා cucurbita maxima

කුලය - කුකර්බිටේසි

ශ්‍රී ලාංකිකයන්  අතර   ඉතා   ජනප්‍රිය  එළවළු බෝගයකි. මෙය  විවිධ ආකාරයට  ආහාර සඳහා සකසා ගත් හැකිය. අඩු වියදමකින්  වැඩි ආදායමක්  ලබාගත හැකි වීමත්, හොඳින් මේරූ ගෙඩි  සෑහෙන කාලයක්  සාර්ථකව  ගබඩා කරග ගත හැකි වීමත්  මෙම බෝගයේ  විශේෂ ලක්ෂණය  වශයෙන් සැලකිය හැකිය.

දේශගුණික අවශ්‍යතා

මුහුදු  මට්ටමේ සිට මීටර 500  දක්වා   ප්‍රදේශ වල  වියළි හා  අතරමැදි කලාපයේ  වගාකළ හැකි බෝගයකි.

පස

හොඳින් ජලය බැස යන කාබනික ද්‍රව්‍ය   අඩංගු පසක  හොඳින්  වැවෙි. යෝග්‍ය පී.එච් පරාසය 5.5 – 7.5 වේ.

බිම් සැකසීම

සෙ.මි.20-30 ගැඹුරට පස පෙරලා තරමක් රළු වයනයක් ඇතිවන පරිදි කැට පොඩිකර ගන්න.දිග පළල හා ගැඹුර සෙ.මි.30   බැගින් වන පරිදි වලවල් සකස් කරගන්න.  දිරූ කාබනික ද්‍රව්‍ය කි.ග්‍රැ. 05 ක් එක් වලකට එකතුකර මතුපිට පස සමග මිශ්‍ර කරන්න. එම මිශ්‍රණයෙන්  පොළොව මට්ටමේ සිට සෙ.මි 10 ක් උසට වල පුරවන්න.

නිර්දේශිත ප්‍රභේද

i.. එන්. කේ . රුහුණු

ගෙඩි ඒකාකාරී හැඩයකින් යුක්තය. ප්‍රමාණයෙන් කුඩාය.(කි.ගැ. 2-2 ½ ) කෙටිකාලීන ප්‍රභේදයකි.( මාස 2-2 ½ ) කෙටි වර්ෂා කාලයක් වගා කිරීමට යෝග්‍යයයි. කුඹුරු ඉඩම් වල කන්න අතර කාලයේ ද වගාවටට සුදුසුසුය පිට පොත්ත ඝනය. මදය කහ පාටය. ප්‍රවාහනය කිරීමට ඉතා යෝග්‍ය වේ.

ii.දේශීය වර්ග

හැඩය හා ප්‍රමාණය  විවිධාකාරය   වර්ෂා ජලයෙන් නම් කන්නයට පමණක් වගා කළ හැකිය.මදයේ පැහැය, කහ සිට තැඹිලි දක්වා වෙනස් වේ.

බීජ අවශ්‍යතාවය

හෙක්ටයාරයකට බීජ කි. ග්‍රැ.01 යි.

සිටුවීමේ කාලය

රුහුණු වර්ගය

ජලය සැපයීම් කළ හැකි නම් ඕනෑම කාලයක සිටුවීම කළ හැක.

දේශීය වර්ග

නියම කන්නයට වගා කිරීම වඩා සාර්ථකය.

බීජ සිටුවීම

    යල-මැයි මසදි

    මහ-  ඔක්තෝම්බර් මසදි

පරතරය

    . එන්. කේ . රුහුණු- මීටර 2.5*2.5

    දේශීය වර්ග- මීටර 3*3

පොහොර යෙදීම


ජල සම්පාදනය
බීජ පැලවී අවසන් වන තෙක් දිනපතා ජලය යොදන්න. පසුව දින 5-7 ට වරක් ජලය යෙදීම සෑහේ.

වල් පැලෑටි පාලනය

පැලවී සති 3 වල් නෙලීම කර (අනිත් වල් නෙලීම වඩා සුදුසුයි . වසුනක්ල ලෙස  පිදුරු යොදන්න)

රෝග පාලනය

යටි පුස් රෝගය

මෙම දිලීර රෝගය නිසා පත්‍ර මත කහ පැහැති කෝණාකාර පුල්ලි ඇති වේ. පත්‍ර දුඹුරු පැහැ ගැන්වී හැකිලී යයි. පත්‍ර යටි පැත්තේ අළු පැහැති බීජානු සමූහ දක්නට ලැබේ.

පිටි පුස් රෝගය

දිලීරයක් මඟින් ඇති වේ. පත්‍ර කහ පැහැ වේ. පත්‍රවල දෙපැත්තෙම සුදුපැහැති බීජානු සමූහ දිස්වේ.

පාලනය

ධාරක පැළෑටි හා කුකර්බිටේසි කුලයට අයත් වල් පැලෑටි වර්ග විනාශ කිරීම. නිර්දේශිත දිලීර නාශකයක් භාවිතා කිරීම.

මෘදු කුණුවීමේ රෝගය (පිතියම් විශේෂ)

දිලීරයක් මගින් ඇතිවේ. කදෙහි පාමුල හා ඵල මුතු ප් මතුපිට මෘදු කුණු කුණුවීමක් හටගනී.

පාලනය

    අධික තෙතමනය හා ආර්දතාවය මගහැරීම.

    පස බුරුල් කර වාතාශ්‍රය දියුණු කිරීම.

     නිර්දේශිත දිලීර නාශකයක් යෙදීම.

විචිත්‍ර වෛරසය

පත්‍ර මත කොල හා කහ පැහැති පුල්ලි ඇතිවේ.පත්‍ර බොකුටු වී රැලි වැටී, පැල්ලම් ද ඇතිවේ.

පාලනය

රෝගී පැල උදුරා විනාශ කරන්න.

 කෘමිනාශක යොදා සුදු මැස්සන් වැනි රෝග වාහකයන් මර්ධනය කරන්න.

කෘමි පාලනය

ඉල් මැස්සා

මෙම මැස්සාගේ ගැහැණු සතා කුඩා ගෙඩි වල පොත්ත විද බිත්තර දැමීම නිසා ඇතිවන කීටයන් (පණුවන්) ඇතුලළත කොටස් කා දැමීමෙන් ගැට හා මල් හැලීම හා ගෙඩි කුණුවී යාම සිදුවේ.

හානිය වලක්වා ගැනීම හා මර්දනය

 පිදුරු ස්වල්පයකින් ඵල ආවරණය කිරීම.

 පෙරමෝන් උගුල් භාවිතය.

 ආසාදිත ගෙඩි කඩා විනාශ කර දැමීම.

ඇම තැබීම

පෙන්තියෝන් කෘමි නාශකය සමඟ සීනි මිශ්‍රකර පිපිඤ්ඤා කුලයේ ගෙඩි කැබලි එම ද්‍රාවණයෙ විනාඩි දහයක් පමණ ගිල්වා තබා වගාව තුල තැනින් තැන තබන්න.

කෘමි නාශක භාවිතය

පෙන්තියෝන් නිර්දේශිත ප්‍රමාණය ජලයේ මිශ්‍රකර එයින් ලි.1 සිට සීනි ග්‍රෑම් 25ක් මිශ්‍රකර ඉසින්න. මල් පිපෙන අවස්ථාවේ සිට සති 2 ට වරක් යෙදීම කළ යුතුය.

අස්වැන්න නෙලීම

ගෙඩි මත පිටි මේ ස්වභාවය දිස්වන විට නෙලාගන්න

. එන්. කේ . රුහුණු- මල් පිපී දින 40

දේශීය වර්ග- මල් පිපී දින 60

අස්වැන්න

සෑම වර්ගයකම අස්වැන්න හෙක්ටයාරයකට කිි. ග්‍රෑ. 15000-25000  පමණ වේ.

පසු අස්වනු කටයුතු

හොඳින් මෝරන ලද ගෙඩි වියළි ස්ථානයක මාස 6-8 කාලයක් ගබඩා කර තබා ගත හැක.

Share:

0 comments:

< >

Search This Post

Web Archive

Follow by Email

Contact

Mobile : 077-399 72 33
Email : info.lakarana@gmail.com

Advertisement